Wat is een aov?

Een aov is een soort van polis die u afsluit om een inkomen te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering afgesloten door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook wanneer u geld wilt lenen voor een eigen woning wordt bijna altijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Ben ik verplicht om een AOV te hebben?

Bent u DGA of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering.

Waarom u als zzp-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft

Wanneer u als DGA of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kunnen uw inkomsten flink verminderen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval terugvallen op het bedrijf waar u werkt en na 2 x 12 maanden terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen inkomensverlies met een aov. Advies krijgt u bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je voor een groot deel niet meer kunt werken. Dat kan komen door ziekte of door een ongeval. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of de ziekte werkgerelateerd is. Zelfs sportongevallen zijn in veel gevallen verzekerd. U ziet, u kunt dus voor onbepaalde tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit risico op verschillende manieren verzekeren.

Een AOV via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Een van de grote voordelen van online vergelijken is dat het mogelijk is om via een online tool de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bekijken. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de verschillende verzekeringen te kunnen overzien om een weloverwogen aankoop te kunnen doen. Verreweg de meeste tussenpersonen geven u de optie om via de computer een arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. ben jegenoegzaam bekend met een AOV? Dan hebben veel verzekeringsmaatschappijen u de mogelijkheid om eigenhandig een aov in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken

Voor u als zzp-er is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die mee wegen bij het aanvragen van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zaken waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een sportongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere periode geen inkomen is meestal nog wel op te vangen met reserves, maar het toekomstperspectief verandert als u voor lange tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om gederfde inkomsten te kunnen compenseren, kun je een AOV afsluiten. De meeste polissen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is typisch een punt dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen|verschillende AOV verzekeringen} te vergelijken specifiek omdat deze aov verzekeringen behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is meestal aardig/stevig aan de prijs. Hoe hoog de premie is van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo ziet u dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de kosten van een aov. Waar misschien nog iets te winnen is, is in de fiscale afwikkeling van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw eigen inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen bedrijfsmatige uitgave en daarom niet op te voeren als uitgave voor uw onderneming. De kosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel aftrekbaar binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov in te vullen onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de betalingen voor uw aov altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een belastbare uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Start u een eigen bedrijf, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede mogelijkheid is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de eerste optie via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met meerdere ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan maandelijks een zeker bedrag op de rekening van deze vereniging. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om een combinatie op te zetten van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een tussenpersoon. Hier wordt de schenking uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico worden de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk verminderd.

Copyright © 2009 - 2020 - Aov-afsluiten.nl